Your browser does not support JavaScript!
服務時間

106年閉館日: 元旦(1/1)、春節假期及寒假補休全校不上班日(1/26~2/1)、和平紀念日(2/28)、兒童節及民族掃墓節(4/4)、端午節(5/30)、

                      中秋節(10/4)、 國慶日(10/10)

106年節日補假日閉館: 兒童節補假(4/3)

106年端午節彈性放假閉館: 5/29

學期中

 

週一~週五

週六

週日

閱覽流通服務

(3樓多元學習區

3~10)

8:00-22:00

9:00-17:00

9:00-17:00

資料庫視聽服務

(4)

8:30-17:30

18:30-21:30

9:00-12:00

13:00-16:30

不開放

集思軒(1)

8:30-22:00

9:00-17:00

9:00-17:00

書香町(1樓自修室) 13:00-22:00 13:00-22:00 13:00-22:00
還書箱(書香町外) 22:00~次日13:30 17:00~次日13:30 17:00~次日13:30

※集思軒、1樓自修室期中及期末考試考前一週及當週延長開放至24:00

 

暑假&寒假

 

週一~週五

週六

週日

閱覽流通服務

(3樓多元學習區

3~10)

9:00-17:00

9:00-17:00

不開放

資料庫視聽服務

(4)

9:00-12:00

13:00-16:30

不開放

不開放

集思軒(1)

9:00-17:00

9:00-17:00

不開放

書香町(1樓自修室) 13:00-17:00 13:00-17:00 不開放
還書箱(書香町外) 17:00~次日13:30 17:00~次日13:30

不開放